Drukowanie 3D

Wydruk z dostarczonego modelu 3D

W celu wykonania wyceny druku potrzebny jest model wykonany w formacie .stl, lub .obj. Na podstawie trójwymiarowego modelu jesteśmy w stanie określić kosz usługi. Cena jej jest zależna od:

  • zużycia materiału do wydruku modelu
  • zużycia materiału podporowego
  • czasu druku

Wycena jest dokonywana bezpłatnie w ciągu 48h.

Wydruk na podstawie fizycznego obiektu

W przypadku braku trójwymiarowego modelu jesteśmy w stanie wykonać model na podstawie dostarczonego obiektu metodą inżynierii odwrotnej, czyli pomiarów detalu przy pomocy narzędzi pomiarowych.  Metoda ta dobrze się sprawdza w przypadku prostych obiektów, w przypadku bardziej skomplikowanych dołożymy wszelkich starań, aby model trójwymiarowy jak najbardziej odzwierciedlał oryginalny.

Niekiedy jesteśmy w stanie dokonać wyceny bez posiadania go fizycznie, w takim przypadku potrzebujemy dokładne zdjęcia z różnych stron z obiektem pełniącym skalę np. 2 zł lub zapałka.

Cena modelowania 3D uzależniona jest od skomplikowania obiektu i zaczyna się od 80zł za godzinę.