Trochę o sensnode-core

Pracując nad hardware, nie zapominam, że oprogramowanie również jest ważne. Dlatego też tworzę prostą bibliotekę(sensnode-core) do obsługi sensodeBase. W założeniach biblioteka ma stanowić podstawę do większych programów. Jedną z funkcji jest tworzenie wykresów. Doszłem do wniosku, że warto wykorzystać istniejące rozwiązania jak np. ThingSpeak.com do zbierania informacji i później ich wizualizacji. Integracja jest bardzo prosta, bo polega na wysyłaniu danych przez zapytanie POST do API ThingSpeak.com. Kilka dni temu serwis pachube.com postanowił zrezygnować z opłat za używanie ich serwisu. Również planuje dodać wsparcie dla ich API. Oprócz tego będzie też możliwość korzystania z wykresów rysowanych lokalnie za pomocą flot’a.