Micropython: Jak zacząć zabawę na ESP8266 (nodemcu v3)

Micropython to język skryptowy Python na mikrokontrolery. Projekt jest rozwijany od 5 lat i staje się poważnym konkurentem dla C++ (Arduino). Jest prosty w użyciu, dalszym rozwoju aplikacji i jej testowaniu. Świetnie nadaje się do prototypownia nowych rozwiązań. Płytkę z esp8266 trzeba zaprogramować wsadem z micropython’em za pomocą narzędzia esptool.py. Aktualne wersje micropython’a znajdziemy na … Czytaj dalej