Sterowanie przekaźnikiem w sensmon

Wprowadziłem obustronną komunikację pomiędzy stacją bazową, a punktami. Pozwala to stworzyć aplikację do sterowania przekaźnikiem.