Micropython: Jak zacząć zabawę na ESP8266 (nodemcu v3)

Micropython to język skryptowy Python na mikrokontrolery. Projekt jest rozwijany od 5 lat i staje się poważnym konkurentem dla C++ (Arduino). Jest prosty w użyciu, dalszym rozwoju aplikacji i jej testowaniu. Świetnie nadaje się do prototypownia nowych rozwiązań.

Płytkę z esp8266 trzeba zaprogramować wsadem z micropython’em za pomocą narzędzia esptool.py. Aktualne wersje micropython’a znajdziemy na stronie http://micropython.org/download#esp8266

Na potrzeby tego wpisu kolejnych dotyczących języka Micropython posłużę się płytką nodemcu v3.

Układ podłączamy pod USB do komputera i czyścimy zawartość pamięci

esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash

Programujemy wsadem:

esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x0 esp8266-20190109-v1.9.4-773-gafecc124e.bin

Po zaprogramowaniu możemy się połączyć hyperterminamel/putty lub innym programem do transmisji szeregowej podając port USB

picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0

Otrzymujemy dostęp do interpretera Micropyton’a:

MicroPython v1.9.4-773-gafecc124e on 2019-01-07; ESP module with ESP8266
Type "help()" for more information.
>>>
>>>

Jak na wstęp przystało przydało by się wykonać prosty przykład – zapalenie diody LED 🙂

Podłączamy diodę i rezystor według schematu (zdjęcia).

Wykonujemy komendy:

import machine
led = machine.Pin(16, machine.Pin.OUT)

Zapalenie:

led.value(1)

Zgaszenie:

led.value(0)