MediaTek Labs IoT Challenge #3

Zbliża się czas na wysyłanie obecnego postępu prac nad projektami. Należy wysłać demo z działania projektu do 23.12 (jutra).

We wtorek (20.12) nagrałem materiał, a wczoraj zmontowałem i wysłałem na Youtube. Po całym hackatonie udostępnię publicznie.