Projektowanie i wdrażanie systemów automatyki

Zajmuję się projektowaniem i realizacją specyficznych układów, aplikacji opartych o mikrokontrolery AVR, Raspberry PI, BeagleBone, Lan Kontroler, esp8266.

Dobieramy odpowiednią technologie wykonania projektu w zaległości od rozwiązywanego problemów oraz preferencji Klienta.

Przykładowe realizacje:

  • Kontrola temperatury, ciśnienia, napięcia i ew. reakcja na zmiany( np. wysterowanie przekaźnika),
  • Sterowanie przekaźnikami,
  • Kontrola i sterowanie temperaturą i wilgotnością w szklarniach
  • Automatyka domowa